Rozhodnutí ředitelky školy – ředitelské volno

Vážení rodiče, zákonní zástupci a žáci,
ředitelka školy v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje na pondělí 3. května a úterý 4. května 2021 ředitelské volno pro žáky z organizačních důvodů. V tyto dny se konají na škole jednotné přijímací zkoušky. Výuka pokračuje 5. května 2021.
PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

Rubrika: Aktuality