Školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější kasuistika“

Dne 13. února 2020 proběhlo školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější  kasuistika“. Kasuistiky prezentovali žáci tříd  4A, 4B, 4C denního studia oboru Zdravotnický asistent. Celkem byly prezentovány 4 ošetřovatelské kasuistiky. Výkony žáků hodnotila porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků. Soutěž podpořila a ceny předala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková.

Výkony a znalosti soutěžících hodnotila odborná porota: Mgr. Iva Křesťanová Mgr. Dagmar Procházková Mgr. Helena Čermáková Výsledky: 1.místo – Klára Hájková  ZA 4B 2. místo – Vendula Pazderová  ZA 4C 3. místo – Radek Suský  ZA 4A

Gratulujeme a děkujeme!!

Vítězka školního kola Klára Hájková, bude reprezentovat naši školu ve Zlíně na XVI. Festivalu ošetřovatelských kasuistik, dne 25. března 2020.

Děkujeme všem žákům za velice pěkné a na odborné úrovni zpracované kasuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování kasuistik.

Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)