Soutěž ošetřovatelství – 3. ročníky

Dne 12. 2. 2020 proběhlo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Celostátní soutěž vyhlásila SZŠ Ruská, Praha. V letošním školním roce proběhne 6. ročník. Tato soutěž je koncipována jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru Zdravotnický asistent. Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků – ZA 3A, ZA 3B a ZA 3C. Velkou oporou a pomocí byly žákům odborné konzultantky – Mgr. Hauserová, Mgr. Petříková, Mgr. Procházková, Mgr. Neumanová, Mgr. Soudková Mgr. Živná. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované powerpointové prezentace na téma: „Fyziologické funkce a jejich sledování“. V druhé části soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kasuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd. Soutěž zahájila a ceny předala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková.

Výkony a znalosti soutěžících hodnotila odborná porota: Mgr. Martina Cahová Mgr. Dominika Babáková Mgr. Blanka Petříková Výsledky:
  1. místo – Veronika Hodya –  ZA 3C
  2. místo – Patricie Čajková – ZA 3B
  3. místo – Simona Kružíková – ZA 3A
  4. místo – Matěj Postl – ZA 3B, Veronika Menclerová – ZA 3A

Gratulujeme a děkujeme!!

Vítězka školního kola Veronika Hodya, bude reprezentovat naši školu v Praze na SZŠ Ruská, kde proběhne 19. března 2020, 6. ročník soutěže v ošetřovatelství.

Děkuji odborným vyučujícím, které se podílely na přípravě žáků i celé soutěže.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)