Školní kolo soutěže ošetřovatelství (3. ročníky)

Dne 16. 2. 2022 proběhlo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Celostátní soutěž vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhne 6. ročník. Tato soutěž je koncipována jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru Praktická sestra. Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků – PS 3A, PS 3C, PS 3D. Velkou oporou a pomocí byly žákům odborné konzultantky – Ing. Hartmanová, Mgr. Procházková, Mgr. Křesťanová. Třída 3B se z důvodu karantény soutěžících, nezúčastnila.

Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované power pointové prezentace na téma: „Fyziologické funkce a jejich sledování“. V druhé části soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kasuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila porota složená z odborných vyučujících. Soutěž proběhla v prostorách nově vybudovaného Centra odborného vzdělávání.

Soutěž zahájila a ceny osobně předala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková. Výkony a znalosti soutěžících hodnotila odborná porota: Mgr. Martina Cahová Mgr. Dana Hauserová Mgr. Hana Kašparovská Organizační tým (příprava kazuistik, pomůcek, učebny a cen pro soutěžící): Mgr. Martina Cahová Mgr. Iva Lambová Mgr. Ludmila Sapáková Mgr. Jana Soudková Výsledky:
  1. místo – Daniel Vejražka – PS 3A
  2. místo – Karolína Pokorná – PS 3C
  3. místo – Kristýna Různarová – PS 3A
Gratulujeme a děkujeme za účast v soutěži! Vítěz školního kola Daniel Vejražka, bude reprezentovat naši školu v Praze na SZŠ Ruská, kde proběhne 25. března 2022, 6. ročník soutěže v ošetřovatelství. Děkujeme odborným vyučujícím, které se podílely na přípravě žáků i celé soutěže. Ceny do soutěže věnovalo SRPD při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)
« z 2 »