Školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější kasuistika“ (4. ročníky)

Dne 17. února 2022 proběhlo školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější kasuistika“. Kasuistiky prezentovali žáci tříd 4A, 4B, 4C, 4D denního studia oboru Praktická sestra. Celkem bylo prezentováno 9 ošetřovatelských kasuistik. Žáci třídy 4A z důvodu karantény, prezentovali své kasuistiky online. Soutěž proběhla v prostorách nově vybudovaného Centra odborného vzdělávání.

Výkony žáků hodnotila porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků. Soutěž podpořila a ceny osobně předala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková. Výkony a znalosti soutěžících hodnotila odborná porota: Mgr. Martina Cahová Mgr. Iva Křesťanová Mgr. Lenka Neumanová Výsledky:
  1. místo – Filip Kalášek PS 4D
  2. místo – Veronika Prágerová PS 4C
  3. místo – Michaela Krejčí PS 4C

Vítěz školního kola Filip Kalášek, bude reprezentovat naši školu ve Zlíně na Festivalu ošetřovatelských kasuistik, soutěž proběhne online formou 23. března 2022.

Děkujeme všem žákům za velice pěkné a na odborné úrovni zpracované kasuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování kasuistik.

Ceny do soutěže věnovalo SRPD při SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Zapsala: Mgr. Martina Cahová (předsedkyně MS OSE)