Školní kolo soutěže první pomoci

Dne 25. března 2022 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých ročníků oboru praktická sestra a zdravotnické lyceum a sociální činnost a tři tříčlenná družstva třetích ročníků, třídy 3L a PS3C. Soutěžilo celkem rekordních 15 družstev. Soutěž probíhala na pěti stanovištích. Soutěžící prověřili nejen teoretické znalosti z první pomoci, ale také zručnost, postřeh a fyzickou zdatnost. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci.

Stanoviště pro modelové situace byla rozmístěna v suterénu školy (školní třída, kotelna) a na školní zahradě. V tělocvičně měli soutěžící za úkol správně manipulovat se zraněným s poraněním páteře a poté proběhnout dráhu s nosítky na čas. Každé družstvo, tak prošlo pěti stanovišti. Všichni zúčastnění, mohli vyzkoušet ošetření otevřených zlomenin, ošetření a poskytnutí první pomoci při srdeční zástavě, popáleninách, ale i šoku. Modelové situace připravovaly odborné učitelky, které učí první pomoc. Maskovaly odborné učitelky a jejich pomocníci z řad žáků. Herci a herečky byli členové dramatického kroužku a žáci PS 4A. Modelové situace, se kterými se soutěžní družstva byla nucena popasovat, se mohou kdykoliv v reálném čase ve škole stát.

Letošní školní kolo bylo mimořádné. Vzhledem k současné situaci na Ukrajině a proticovidovým opatřením – karanténám, které nás stíhaly od začátku školního roku, jsme ani nedoufali, že se akce uskuteční. Byli jsme velmi potěšení skvělými výkony všech družstev a velkým zájmem žáků naší školy o první pomoc.

Vítězným družstvem se stali žáci PS 2C ve složení Vít Matějka, Adéla Kerdová a Anna Kyšová a v kategorii starších žáků pak zvítězilo chlapecké družstvo ve složení: Ondřej Zábrš, Lukáš Hochman a Tadeáš Rataj.

Děkujeme všem studentům za nadšení a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková  (metodická vedoucí PRP)
« z 4 »