Pomoc Ukrajině

Začátkem března proběhla na naší škole pod záštitou školního parlamentu materiální sbírka pro Ukrajinu. Podíleli se na ní zejména žáci a pedagogové naší školy. Tato humanitární pomoc pro Ukrajinu byla realizována ve spolupráci se Střední průmyslovou školou chemickou v Brně. Shromážděná materiální pomoc byla předána expediční klubovně v Králově poli, která zajistí předání pomoci.

Rubrika: Aktuality