Školní výlet třídy 2. L

V pondělí 6. a úterý 7. června jsme se s paní profesorkou Pazourkovou a panem profesorem Veselým vydali na dlouho plánovaný školní výlet do Outdoor Resortu Březová nedaleko Třebíče.

Vyrazili jsme vlakem z nádraží v Brně do Třebíče a následně přestoupili na autobus do Rokytnice nad Rokytnou. Krátkou polní cestou jsme došli pěšky až do resortu. Po ubytování a prohlídce areálu nás čekal oběd a po krátké pauze jsme se pustili na atrakce. Za pondělní odpoledne jsme stihli lanové centrum, volný pád na laně ze 14 m, strašidelný hrad, horolezeckou stěnu a další dům s úkoly, který byl sice určen více pro děti, ale i tak dal některým zabrat. Až se setmělo, byla pro nás připravena noční hra, ve které bylo cílem dostat se do pevnosti a zneškodnit bombu.

Druhý den po snídani byl na programu paintball, kterého se zúčastnila paní profesorka i pan profesor. Po skončení se třída rozdělila na dvě skupinky, které šly na skok do rybníka a rafty. Kdo nechtěl skákat, měl za úkol plavat s raftem po rybníku a odvazovat ty, co skákali, z lana. Protože začalo pršet, této atrakce se nás moc nezúčastnilo. Pak jsme se jen naobědvali a vydali se na autobus, který nás dovezl do Třebíče, odkud jsme po krátké procházce starou částí města pokračovali vlakem zpět do Brna.

Výlet se všem líbil a obešel se bez zranění. Všichni jsme se sice shodli, že sem už na výlet jet asi nechceme, ale odnášíme si odsud pěkné vzpomínky.