Nekuřácký den

Mezinárodní nekuřácký den se připisuje vždy na 3. čtvrtek v listopadu. Tento školní rok, byl z důvodu epidemiologické situace přesunutý na 7. 6. 2022. Nekuřácký den by měl být osvětou pro kuřáky, že nejen sami sobě kazí zdraví, ale výpary z cigaret poškozují zdraví i nekuřáků tzv. pasivních kuřáků, kteří trpí mnohdy víc jak kuřáci. V tento den se pořádá celá řada akcí upozorňujících na tuto problematiku. Společnost se na kouření často dívá jako na ošklivý zlozvyk, lékaři však vědí, že závislost na nikotinu je nemoc, která stejně jako všechny nemoci potřebuje léčbu.

Akce byla pořádána hlavně pro žáky všech prvních ročníků. Celý den byl pečlivě naplánovaný a na organizaci se podíleli nejen pedagogové, ale také vybraní žáci třídy 2C. Byl připravený sportovní program na venkovním hřišti, kde mezi sebou hráli přehazovanou jednotlivé třídy, přetahovali se na laně a účastnili se dalších sportovních aktivit. V učebně Psychologie si žáci zrelaxovali svá těla i duše. Vyzkoušeli jsme je také v AZ kvízech zaměřených na problematiku kouření, kde soutěžili dvě družstva mezi sebou. Velmi zajímavou přednášku ve školní Dvoraně si pro žáky připravila MUDr. Opletalová z FNB Bohunice oddělení Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy na téma „Prevence a škodlivost kouření“. Na konci přednášky si žáci změřili množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. V přízemí školy byly pro žáky k dispozici dva rotopedy. Žáci prvních ročníků jeli „Kilometry pro zdraví“. 1. A ujela celkem 6500 m, žáci 1. B 5600 m, žáci 1 C 6100 m, 1. S 6400 m, 1D 6400 m, 1S 6400 m a 1LA 7200 m. Celkem ujeli 38 200 m. V prvním patře byla k dispozici tabule, kde nekuřáci psali vzkazy kuřákům, nafukování balonků a žáci si vyzkoušeli také sílu svého výdechu, když posouvali florbalový balonek po vyznačené trase. Škola byla vyzdobena plakáty žáků na téma kouření, které tvořili v hodinách Výchovy ke zdraví. Na konec celého dne a po zvládnutí všech aktivit byli žáci odměněni malou sladkostí a drobnými dárky, které nám věnoval MMB Odbor zdraví.

Děkuji všem pedagogům i žákům za tento úspěšný, aktivně prožitý den. Zapsala: Mgr. Romana Hanušová
« z 4 »