Slavnostní vyřazení absolventů ve Scale

Dne 1. 6. 2022 od 10 hodin proběhlo slavnostní vyřazení našich absolventů. Vyřazení se po dvou letech konalo v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně. Absolventi všech oborů studia Střední zdravotnické školy Brno, Jaselská, p.o. se přišli rozloučit se svými třídními učitelkami a vedením školy. Dojemnou atmosféru dotvářeli rodiče a další příbuzní žáků. Mezi vzácnými hosty byly i náměstkyně pro nelékařské zdravotnické pracovníky FN Brno Mgr. Renáta Grossová Klementová, MBA a hlavní sestra Úrazové nemocnice Brno Mgr. Andrea Lišková. Slavnostní akt moderovala Mgr. Martina Cahová. V úvodu slavnostního vyřazení promluvila ředitelka školy PhDr. Zuzana Číková. Na pódiu se postupně vystřídaly třídy oborů praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Celou tuto krásnou a dojemnou akci školy provázela vystoupení dramatického kroužku pod vedením Mgr. Babákové a Mgr. Lambové. Žáci dramatického kroužku vystoupili s básněmi od Miloše Kratochvíla, Jana Skácela, Jaroslava Seiferta, s ukázkou Malého prince, s písní Mamma Mia od skupiny ABBA a s písní Co z Tebe bude od Pokáče. Za žáky promluvil Filip Kalášek, který poděkoval učitelům i rodičům za velkou podporu během jejich studia. Celá akce se konala pod záštitou SRPD. Všechny třídní učitelky vyprovodily svoje svěřence do života a užívaly si vzpomínkovou prezentaci fotografií ze společného školního života. Po dobu akce byla všude cítit slavnostní atmosféra a nezbývá než popřát absolventům mnoho úspěchů do dalšího, nejen studijního života. Věříme, že na tento den budou všichni přítomní po celý život vzpomínat. Akce byla zakončena studentskou hymnou. Zapsala: Mgr. Martina Cahová
« z 2 »