Závěrečná zpráva z akce ZŠ Laštůvkova

Datum konání: 6. června 2022 od 8:00 do 12:00 hod.

Místo konání: ZŠ Laštůvková Brno – 4 třídy žáků 4. a 5. tříd

Školní rok: 2021 / 2022

Dne 6. června 2022 se v rámci projektu Světové školy při Střední zdravotnické škole Brno, Jaselská p. o. uskutečnila akce na ZŠ Laštůvkové v Brně. Tématem letošního roku je kvalitní vzdělání s cílem vzdělanost v poskytování první pomoci všem. Naši žáci druhých a třetích ročníků si dali za cíl edukovat své mladší spolužáky ze základních škol v poskytování první pomoci u nečastějších zraněních v běžném životě. Na šesti stanovištích si nejprve vysvětlili všeobecné zásady platné před poskytováním první pomoci obecně a po té simulovali jednotlivá poranění. Jednalo se o modelové situace raněného v bezvědomí, se zástavou akce srdeční, masivní krvácení či simulace zlomeniny horní končetiny. Po absolvování všech stanovišť se žáci 4. tříd vrátili znovu k jednotlivým modelovým situacím, aby již prezentovali nabyté vědomosti a dovednosti z předchozích míst. Prokázalo se, že jsou velmi šikovní a při dobré motivaci zapáleni pomoci raněnému. Zdá se, že jsme byli inspirací mnohým dětem při hledání svého budoucího povolání.

Kladně hodnotíme i profesionální přístup našich žáků zdravotnické školy k mladším spolužákům, empatický přístup k dětským laikům i trpělivé pedagogické vedení.

Akce se tedy velice vydařila a umožnila tak navázat spolupráci mezi školami i do budoucna.

V červnovém čísle Regionální zpravodaji Brno – Bystrc vyjde jako zajímavost ze škol.

Už se těšíme na další spolupráci.

Aktivní tým Světové školy při Střední zdravotnické škola Brno, Jaselská, p. o.

Za pedagogy: Mgr. Dominika Babáková a Mgr. Iva Lambova

V Brně 6. června 2022