Soutěž Hartmann School Awards v Praze

Firma Hartmann vyhlásila na jaře v roce 2023 3. ročník soutěže Hartmann School Awards, do které se zapojilo celkem 49 středních zdravotnických škol z celé ČR. V září jsme se dozvěděli, že postupujeme do finále, z čehož jsme měli velkou radost.

Ve středu 11. října jsme se zúčastnili s paní učitelkou PhDr. Milenou Spurnou finálového kola Hartmann School Awards v pražské Lucerně, kde jsme obhajovali naši práci před porotou. Porota byla ve složení prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., doc. MUDr. Petr Neužil, CSc., MUDr. Marek Dvořák, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, Mgr. Jan Civín, LL.M., Karel Novotný, MBA)

V naší práci, nazvané „Jaké budou hlavní trendy ve zdravotnictví v roce 2030 a budoucnost zdravotnického vzdělání“, jsme se zabývali návrhem změny vzdělání na zdravotnických školách. Hlavním výstupem celé práce byl vypracovaný učební plán pro pětiletý obor zdravotnické školy, po jehož vystudování by měly sestry kompetence všeobecné sestry. Obhájili jsme krásné 3. místo.

Po vyhlášení výsledků a krátké pauze pokračoval večer vyhlašováním cen Sestra roku, na který jsme byli pozvaní. V řadách publika jsme zhlédli medailónky finálních trojic sester z každé kategorie, vyhlášení vítězů i krátké vstupy zpěváka Pavla Vítka. Ke konci celého slavnostního večera jsme se šli podívat na raut, kde jsme se chvíli bavili s profesorem MUDr. Petrem Neužilem, předním kardiologem, a potkali i pana ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimilem Válkem, CSc., MBA, EBIR.

Druhý den před odjezdem jsme se jeli podívat na Pražské Jezulátko, udělali jsme si procházku na Petřín, kde jsme se zastavili na vyhlídce u sochy Panny Marie z exilu. Zastavili jsme se na krátkou exkurzi v nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, kterou nás provedla hlavní sestra Mgr. S. M. Norberta Sukupová. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o historii nemocnice a řádových sester, ukázala nám zubní ordinaci, tělocvičny určené pro rehabilitaci ARO i lůžkové oddělení paliativní péče.

Celá soutěž byla pro nás cennou zkušeností, a to nejen v prezentaci a obhajobě naší práce před lidmi, ale především setkání s velkými osobnostmi, kteří si současně umí zachovat svoje lidství a pokoru.

Zapsala: Eva Nekudová