Workshop na téma sluchové postižení – Pojďte s námi znakovat

V pátek 14. října 2023 za námi v rámci hodin psychologie přišly lektorky ze společnosti Tichý svět. Měly připravený zajímavý program na téma „Sluchové postižení”. V rámci workshopu jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí o neslyšících a nedoslýchavých a především, jak s takovými lidmi jako zdravotníci pracovat.

Během přednášky jsme si vyzkoušeli odezírání ze rtů se zvukotěsnými sluchátky na uších, naučili se vyjadřovat slova pomocí prstové abecedy a také zkoušeli tichou poštou předat znaky, které nám lektorky ukázaly. Přinesly nám pomůcky pro neslyšící a popsaly, jak se máme jako budoucí zdravotníci bavit
s takovými lidmi v přítomnosti tlumočníka a jak je vůbec správně oslovit.

Program byl pro většinu třídy přínosný a byla zajímavá zkušenost si uvědomit, že i ve světě bez zvuků jdou vyjádřit všechna slova a pocity za použití vlastního těla.

Zapsala: Eva Nekudová