Upozornění na vyhlášení volného dne pro žáky (ředitelské volno)

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky 16/2005 Sb. vyhlašuji volný den 14. 10. 2019 pro žáky z organizačně provozních důvodů.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy
Rubrika: Aktuality