Charitativní akce „Sbírkové dny Světlušky“

Ve dnech 9. – 13. září proběhl již sedmnáctý ročník charitativní sbírky „Sbírkové dny Světlušky“, pořádaný nadačním fondem Českého rozhlasu. Zakoupením sbírkových předmětů se přispívá na přímou pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým dětem a dospělým. Naše škola se do této akce zapojuje pravidelně již několik let. Do prodeje sbírkových předmětů se zapojilo jedenáct dvojic žáků z pěti tříd oboru zdravotnický asistent, praktická sestra, zdravotnické lyceum a sociální činnost. Žákům a dobrovolníkům, kteří se na akci podíleli, patří velké poděkování, stejně jako všem, kteří zakoupením sbírkových předmětů finančně přispěli. Předběžná vybraná finanční částka činí cca 10 925 Kč.

Zapsala: Mgr. Dana Hauserová