Výlet PS 4.C do Prahy

Již koncem června 2021 jsme se domluvili, že na začátku nového školního roku 2021/2022 pojedeme na výlet do Prahy, protože covidová pandemie nám nedovolila jet na výlet ani ve druhém, ani ve třetím ročníku. Sešli jsme se v neděli 12. 9. 2021 ráno na hlavním nádraží v Brně a odjeli vlakem do Prahy. Nejdříve jsme se ubytovali v hotelu City Bell na Vinohradech, a protože nám po cestě pořádně vyhládlo, šli jsme na oběd do restaurace Vinohradský Parlament, což byla velká zajímavá restaurace s plastikami zvířat na stropě a vynikajícím jídlem. Odpočatí a nasycení po cestě vlakem jsme se vydali poznávat Prahu. Jeli jsme metrem do stanice Vyšehrad a procházkou jsme šli na Vyšehrad. Po cestě jsme se zastavili u Jedličkova ústavu. Z informační tabule jsme se dozvěděli, že Jedličkův ústav v Praze je nejstarší a největší české zařízení pro děti a mládež s tělesným postižením, které se od roku 1913 až dodnes věnuje vzdělávání, rehabilitaci, sociálním službám, komplexnímu rozvoji dovedností, využití tvůrčího potenciálu a zlepšení kvality života lidí s handicapem. Následně jsme navštívili hřbitov Vyšehrad neboli „Slavínský hřbitov při kostele sv. Petra a Pavla na Vyšehradě“, jež je od 19. století národním pohřebištěm a místem odpočinku významných českých osobností a jejich rodin. Našli jsme mimo jiných např. hrob Boženy Němcové, Milady Horákové, Karla Čapka nebo Káji Saudka. Dále jsme se prošli po hradbách Vyšehradu s nádherným výhledem na celou Prahu. Z Vyšehradu jsme přešli na Náplavku a mezi loděmi a labutěmi jsme si vychutnali romantický západ slunce u Vltavy. V pondělí 13. 9. 2021 jsme dopoledne strávili v IKEM. Konkrétně jsme si prohlédli kliniku kardiologie. Všechna oddělení kliniky měla příjemné barevné stěny. Zaujala nás červená, která působila velmi útulně. Vrchní sestra a staniční sestry nám ukázaly moderní EKG, kde nebyly přísavky. Svody byly na pásu, stačilo jen přiložit. Další novinkou pro nás bylo vedení veškeré dokumentace o pacientovi. Moc se nám líbil IT systém, jmenuje se Zlatokop a nahrazuje papírovou dokumentaci. Každý lékař nebo sestra vkládá veškeré informace včetně fotografií a také má možnost si o nemocném cokoli dohledat. Po exkurzi jsme se opět prošli Prahou. Při procházce po Pražském hradu jsme si prohlédli Chrám sv. Víta a pokochali se opět krásným pohledem na starou Prahu z Hradčanského náměstí. Dále jsme pokračovali Nerudovkou na Karlův most. Večer jsme šli do Národního divadla. Na programu byla Kytice a výtečným hereckým obsazením, jako např. Josef Němec, Iva Janžurová, Jana Preisová, Taťjana Medvecká, Jana Boušková a další. Hned po vstupu do divadla na nás zapůsobila atmosféra divadla. Je nádherné. O přestávce jsme se šli podívat na noční Prahu z terasy Národního divadla a na základní kameny ze všech koutů naší země. Představení bylo úžasné, a ještě dlouho v nás rezonoval krásný zážitek. V úterý 14. 9. 2021 jsme před odjezdem podnikli procházku po Malé Straně. Navštívili jsme Muzeum Franze Kafky, v jehož areálu jsme díky nádherné vůni našli pekařství Panáček, kde pečou moc chutné perníčky. Pod muzeem je krásný neobvyklý pohled na Karlův most. Dále jsme prošli kolem Čertovky, Werichovy vily a cestou k Muzeu moderního umění v Sovových mlýnech jsme ještě navštívili mlýnské kolo a Lennonovu zeď. Odpoledne jsme, plni krásných dojmů, odjeli zpět do Brna. Výlet se podařil a určitě mnozí z nás se zase do Prahy vrátí. Za žáky PS 4.C sepsala na základě jejich sdělení třídní učitelka Mgr. Zuzana Bittnerová