Výlet 4.D do Prahy

Dne 14. 10. 2021 se třída 4. D vydala na dvoudenní výlet do Prahy. Plán zahrnoval návštěvu výstavy, kina a exkurzi v IK+EM. První zastávkou byla Neviditelná výstava, která se konala na Novoměstské radnici na Karlově náměstí. Tato výstava interaktivní hrou ukazuje život nevidomých. Jde o cestování ve tmě, kdy se účastník orientuje pouze podle hmatu, zvuků a vůní. Postupně prochází různými místnostmi v bytě, venku navštíví tržnici, čeká ho procházka po lese a návštěva výstavy, kdy pomocí hmatu poznává názvy soch a obrazů. Na konci výstavy jej čeká příjemné zakončení v kavárně, kde si může objednat nějaký nápoj a pak už jen cesta opět do světa světel a barev. Večer návštěva kina, zhlédnutí dokumentárního filmu pod názvem Jednotka intenzivního života. Dokument je snahou přiblížit a ukázat svět umírajících v nemocnici. Tento dokument, který se natáčel ve Všeobecné nemocnici v Praze, citlivě ukázal velmi zajímavou práci nemocničního paliativního týmu. Paliativní tým lékařů nás oslovil zejména tím, jakým způsobem komunikoval s umírajícími. Bylo vidět, že efektivní a cílená komunikace umožňuje lepší spolupráci personálu s nemocným a jeho rodinou a tím usnadňuje odchod umírajícího z tohoto světa. Druhý den nás čekala exkurze v IK+EM na Klinice transplantační chirurgie. Průvodcem byl vrchní sestra Mgr. Tomáš Komínek, který nás prostřednictvím přednášky doprovázené power pointové prezentace seznámil s historií kliniky a transplantacemi. Poté následovala prohlídka pracoviště. Velmi zajímavá byla elektronická ošetřovatelská dokumentace, stejně tak elektronická evidence podávaných léků u jednotlivých pacientů a ukázka lůžka pro velmi obézní pacienty s nosností 350kg. V průběhu výletu jsme stihli prohlídku historického centra s návštěvou hradu a samozřejmě nákupy. Počasí nám přálo. Zpáteční cesta byla s minimálním zpožděním. Všichni jsme se vrátili v pořádku domů, plni příjemných dojmů. Myslím, že vzhledem k tomu, že pro 4. D to byl poslední výlet v rámci studia na naši škole, tak budou mít na co vzpomínat a jistě z toho i dlouhodobě těžit. Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková