Workshopy zaměstnanců brněnských nemocnic s žáky 4. ročníků

Ve dnech 21. 1. 2020 a 27. 2. 2020 proběhly v prostorách naší školy workshopy se žáky 4. ročníků oboru zdravotnický asistent s náměstkyněmi a zaměstnanci brněnských nemocnic. Cílem setkání bylo motivovat žáky k nástupu do praxe po ukončení studia na SZŠ, eventuálně je motivovat ke studiu při zaměstnání.

Workshopů se zúčastnili zástupci z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Úrazové nemocnice v Brně a zástupci Fakultní nemocnice Brno.

Zaměstnanci nemocnic seznámili žáky s benefity, které jejich nemocnice poskytují zaměstnancům, s možností využití služebních bytů, s profesními příplatky a platovými podmínkami. Dále je seznámili s možností skloubení zaměstnání a studia a s možnostmi úpravy výše úvazků. Vedoucí pracovnice žákům názorně ukázaly platové tabulky a platové možnosti při různých typech úvazků. Krátce informovaly žáky o adaptačním procesu po nástupu do zaměstnání, jeho délce a podmínkách splnění.

Vše bylo předáno srozumitelnou a názornou formou za pomoci PPT. Žákům byl dán prostor na dotazy, z nichž většina se týkala právě možnosti ubytování, možnosti dalšího studia a adaptačního procesu.

Workshopů se účastnily i sestry z praxe, které žákům přiblížily své vlastní zkušenosti a názory, týkající se přijímacího řízení, výhod práce na směny, skloubení studia a práce, ze svého, ryze praktického, pohledu.

Zapsala: Mgr. Helena Čermáková, vedoucí učitelka praktického vyučování