Nedej pokušení šanci

Dne 28. 2. 2020 se všichni žáci prvních ročníků zúčastnili preventivní akce „Nedej pokušení šanci“. Projekt je určen žákům prvních ročníků středních škol, protože právě toto období je pro mnohé z nich přelomové a kritické, kdy ze známého prostředí přicházejí do cizího. Často se naváží riziková přátelství a dochází k setkávání s legálními i nelegálními drogami. Projekt je zaměřen na fenomén návykových látek a dopad jejich užívání, neboť v tomto věku jsou zážitky spojené s konzumací drog pro cílovou skupinu mnohdy velmi lákavou životní alternativou. Akce byla realizována formou interaktivní besedy s publikem a frontálním přednesem. Nechybí náhled problematiky odborníky (terapeut Ing. Radovan Voříšek – vedoucí oddělení sociálního poradenství; kriminalista kpt. Ing. Bc. Michal Hanuška – Policie ČR, KŘP JmK a koordinátorka prevence kpt. Mgr. Zdeňka Procházková – Policie ČR, KŘP JmK). V závěru akce vystoupila bývalá uživatelka drog, která se s žáky podělila o svůj životní příběh. Celým projektem provázel zainteresovaný moderátor, který žáky aktivně zapojoval do diskuze.

Akci každoročně organizuje Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje a je realizována díky finanční podpoře Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Zapsal: Mgr. Ondřej Otava

https://www.policie.cz/clanek/nedej-pokuseni-sanci-302927.aspx