Den boje za svobodu a demokracii

V úterý dne 13. 11. 2018 probíhal ve škole program zaměřený na 17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii. Tento den je oslavou dvou významných událostí moderních českých dějin spojených se studenty, kdy se připomíná uzavření vysokých škol 17. listopadu 1939 a „sametová revoluce“ 17. listopadu 1989.
Cílem programu bylo seznámit žáky s těmito významnými daty a s důvody, které vedly k tomu, že byl 17. listopad prohlášen státním svátkem.
V rámci oslav tohoto data měli žáci zkrácený rozvrh, byla zrušena výuka 0. a 7. vyučovací hodiny. Kdo z žáků měl v tento den trikolóru, byl pod tzv. imunitou, která jej opravňovala k tomu, aby nebyl v předmětech, v nichž probíhala řádná výuka, zkoušen. Všechny ročníky měly v rámci speciálního rozvrhu vyčleněné 3 vyučovací hodiny. Výukový program vedli vyučující z řad třídních učitelů, vyučující dějepisu, českého jazyka, psychologie, sociálních předmětů aj. V bloku těchto vyučovacích hodin měli žáci možnost zhlédnout film „Z deníku Ivany S.“, který jim přiblížil události předcházející sametové revoluci. Na poznatky z filmu navazovaly další aktivity související s rokem 1989. Poslední část tříhodinového bloku obeznámila žáky s dějinnými událostmi, které vyústily v uzavření vysokých škol v roce 1939.

Podle ohlasů žáků byla akce přínosem. Výběr z odpovědí, viz níže.

Super, takových dnů více.
Byla to dobrá akce, určitě by takových akcí mohlo být více.
Bylo to velmi náročné, dozvěděla jsem se, jak lidé reagovali při demonstracích apod. Zarazilo mě, že většina lidí neměla ani toaletní papír. To si nedovedu představit. Hodně se mi takové hodiny líbí, protože se něco naučíme a hlavně jsme si dané události mohli propojit i s příběhy našich blízkých, kteří tuto dobu zažili.
Byla to dobrá akce, která se mi líbila – pěkné oživení výuky a připomenutí si tohoto data. Video se mi moc líbilo.
Program byl velice zajímavý, nejvíc se mi líbil dokument, který jsme si pouštěli. Viděli jsme v něm ukázky, jak to vypadalo v té době a co všechno se tam dělo. Po zhlédnutí filmu jsme ještě dostali článek, ten mě ale už tak nezaujal. Takové projekty bych uvítala, myslím, že je to dobrý přísun informací a dozvídáme se tak i o naší zemi, o tom, co se tady dělo.

Velké poděkování patří také všem vyučujícím, kteří byli do tohoto dne zapojeni jako lektoři. 

Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková