Oslavy 28. října 1918 na SZŠ Jaselská

V letošním roce jsme si připomněli významné výročí 100 let od vzniku Československa, jednu z nejdůležitějších událostí našich dějin. Událoasti, která významně ovlivnila osud naší země a také částečně přispěla k vývoji celého kontinentu. Je nutno připomínat toto výročí u lidí všech věkových kategorií, mimo jiné i proto, aby tyto souvislosti nebyly zapomenuty. Proto i na naší škole proběhly oslavy spojené s tímto datem. S tímto nápadem přišel Mgr. Lubomír Hrabal, vyučující dějepisu. Nejprve si žáci určitých tříd připravili během září a října podle zadaných témat plakáty formátu A3 – A2 s textem a doplněné vhodnými obrázky. Témata se jednak vázala k samotnému 28. říjnu 1918 a souvisejících událostí, druhý okruh spojovaly významné události a úspěchy stoleté existence Československa. Asi týden před výročím umístili žáci za dohledu našeho dějepisáře všechny postery v přízemí a v 1. patře na chodbě školy, přičemž „založení ČSR“ jsme mohli najít v přízemí v blízkosti vrátnice, zatímco „události stoletého vývoje“ v chodbě o patro výš. Žáci tak měli možnost po dobu dvou týdnů (1 týden před a 1 týden po 28.10.) přečíst si v klidu o přestávkách a také o volných hodinách potřebné informace. V pátek 28.10.2018 došlo k vyvrcholení akce. To spočívalo v tom, že p. zástupkyně Mgr. Simona Valošková vypracovala seznam skupin, které se ve stanovený čas shromáždily ve vestibulu školy a následně je Mgr. Hrabal provedl s patřičným komentářem historickými událostmi. Přitom bylo pamatováno také na to, aby žáci měli možnost zeptat se na připadné nejasnosti, popř. požádat o doplňující informace. Mnozí toho využívali, někteří už dokonce v týdnu před zahájením komentované prohlídky. Domnívám se, že akce splnila svůj primární cíl, totiž připomenout odpovídajícím způsobem podstatu vzniku ČSR a stoletého vývoje tohoto státu. O tom svědčí i fakt, že žáci a také učitelé dávali autorům a tvůrcům celého projektu pozitivní zpětnou vazbu. Zapsal: Mgr. Lubomír Hrabal