Den mediální výchovy

Dne 3. 10. 2023 proběhl na naší škole pro žáky druhých ročníků oboru Praktická sestra premiérově Den mediální výchovy, na kterém se podílelo metodické sdružení CJL, OBN a DEJ ve složení Mgr. Hrabal, Mgr. Čáslavová, Mgr. Dvořáková, Mgr. Opravilová, Mgr. Baláková, Mgr. Čermáková, Mgr. Mrkosová a Mgr. Valovičová.

Den byl rozdělen na 4 tematické bloky:

  1. Novinář, práce redakce a profesní etika (Mgr. Mrkosová, Mgr. Valovičová),
  2. Bulvár (Mgr. Dvořáková, Mgr. Opravilová),
  3. Nenávistné projevy (Mgr. Baláková, Mgr. Čermáková),
  4. Svět fake news, hoaxů, propagandy a manipulací (Mgr. Čáslavová, Mgr. Hrabal).

Samotnému Dni mediální výchovy předcházela pečlivá příprava nejen z řad pedagogů, kteří si vyzkoušeli kromě tandemové výuky také různé aktivizující metody, ale i z řad žáků, kteří se do příprav zapojili tvorbou plakátů, které zdobily školní chodby a učebny během tohoto dne.

Třídy také dostaly za úkol zpracovat jednotlivé výstupy z tohoto dne:

  • 2A – Instagram stories,
  • 2B – videoreportáž,
  • 2C – článek do Jaselského kurýra a web školy,
  • 2D – prezentace týkající se mediálního vzdělávání.

Za tyto výstupy budou jednotlivé třídy odměněny poukázkou do školní kantýny ve výši 1000 Kč.

Žáky také čeká po podzimních prázdninách závěrečný online test, který bude zaměřen nejen na jednotlivá témata, která byla odprezentována v rámci Dne mediální výchovy, ale také se bude týkat publicistického funkčního stylu obecně.

Tento netradiční projektový den byl žáky hodnocen velmi kladně a již nyní se můžete těšit na druhý ročník.

Za metodické sdružení CJL, OBN a DEJ

Mgr. Barbora Baláková


Dne 3. 10. 2023 si brněnská Střední zdravotnická škola Jaselská pro své 2. ročníky oboru Praktická sestra připravila mimořádný program namísto obvyklé výuky zvaný Den mediální výchovy. Byl zpracován tak, aby se žáci aktivně zapojovali do diskuzí různých témat, která si pro ně přehledně nachystali učitelé školy.

První blok programu se týkal fake news, hoaxů, propagandy a manipulace ve světě médií. Přednášející paní učitelka Čáslavová třídě zadala sérii otázek, na které v průběhu dvou vyučovacích hodin postupně odhalila odpovědi za pomoci různých historických milníků ve spolupráci s panem učitelem Hrabalem, své vlastní prezentace a aktivit všeho druhu. Jejich podstata byla nejen informovat a poučit, ale i dát něco k zamyšlení ve spojení s přístupem každého žáka k dnešnímu světu plnému manipulace a falešných informací.

Ve druhém bloku se žáci věnovali rozdílům a vlastnostem bulváru a seriózního tisku. Třídě byly rozdány reálné ukázky jak jednoho, tak druhého typu novin, se kterými splňovali úkoly jim zadané paní učitelkou Dvořákovou a Opravilovou. Každá vyřčená nejistota ohledně tématu byla snadno vysvětlena. Uveden byl i přímý příklad toho, jak může bulvár a práce bulvárního fotografa negativně ovlivnit lidské chování.

Předposlední blok trvající též 45 minut se věnoval škodlivému dopadu tzv. hate speech, neboli nenávistných projevů, na naši společnost. Jak bylo žákům ukázáno, v dnešní době se to týká z velké části i internetu. Paní učitelky Baláková a Čermáková na začátek nechaly třídu podílet se na aktivitě zahrnující to, jak vidí jako žactvo učitele a učitelky obecně, a poté, jak ostatní vidí žáky samotné. Účelem bylo ukázat, že ne všechno, co se o lidech říká, musí být nutně pravda. To, jak může hate speech člověka mentálně i fyzicky poškodit, demonstrovaly paní učitelky poučným videem na konci bloku.

Závěr programu se zabýval novinařinou a vším, co k povolání novináře patří. Paní učitelky Mrkosová a Valovičová všem důkladně vysvětlily, co práce obnáší, jaký by člověk měl při zmíněné práci být a jak by měl k ostatním lidem přistupovat. Nesměl chybět nepopiratelný fakt, že novináři pohybující se – lidově řečeno – „v nebezpečných vodách“ mohou dokonce přijít i o život.

Z pohledu žáků byl Den mediální výchovy velkým úspěchem. Třídy se dozvěděly mnoho nových a zajímavých informací, které jim jistě budou do budoucího života k užitku.

Zapsala: K. Šindelková, 2.C

« z 2 »