Konference První pomoci

Dne 11. října 2023 se na naší škole uskutečnila konference První pomoci pod laskavou záštitou ředitelky školy PhDr. Zuzany Číkové a Centra zdravotnictví COV při SZŠ Jaselská Brno, p. o.

V letošním roce měla název První pomoc, jak ji neznáte. Téma navazovalo na témata z předešlých let.

Na konferenci se sjeli vyučující první pomoci z Jihomoravského kraje a také se jí zúčastnili pedagogové ze SZŠ Brno, Jaselská.

Úvodní část programu konference byla věnována křtu knih, na kterých celý školní rok pracovaly týmy pedagogů i odborníků z řad lékařů. Vznikla tak učebnice Ošetřovatelství pro II. ročníky, které vydalo nakladatelství Grada a učebnice První pomoci, která byla vydaná s podporou SRPD při SZŠ Jaselská. Křtu učebnic se zúčastnili nejen autoři, výtvarníci, fotografové, ale také zástupce JMK pro vzdělávání Mgr. Lucien Rozprým.

Kmotři knih PhDr. Zuzana Číková (učebnice Ošetřovatelství) a doc. MUDr. Milan Krtička, PhD. (učebnice První pomoci) popřáli nejen knihám, ale také všem čtenářům všechno dobré.

V další části konference probíhaly velmi zajímavé přednášky.

Se svými přednáškami vystoupili například Mgr. Jana Flajšingrová, staniční sestra z oddělení KARIM FN Brno. Mgr. Jana Flajšingerová se dlouhodobě zaměřuje na péči o traumatizované pacienty. Její přednáška byla věnována speciálním kazuistikám, se kterými se můžete setkat pouze na oddělení KARIM.

Mgr. Katarína Moravíková, která je záchranářka a pedagožka na SZŠ Trenčín. Její srovnání poskytování první pomoci na Slovensku a v České republice bylo velmi zajímavé.

Vystoupil také Jan Filka, DiS., hasič – záchranář z HZS JMK Brno, Lidická.

Jan Filka účastníky seznámil s novými pomůckami, které využívají hasiči a také o pozici hasiče – záchranáře. Přednášku doplnil již tradičně o zajímavé konkrétní události, u kterých brněnští hasiči zasahovali, například srážka dvou autobusů na D1 v červenci 2023.

Nechyběl MUDr. Jan Richter, lékař z Nemocnice Milosrdných bratří Brno, který s naší školou dlouhodobě spolupracuje. MUDr. Richter se zabýval mýty v první pomoci a přednášky odlehčil vtipnými postřehy z terénu při poskytování první pomoci.

MUDr. Pavel Smékal, lékař FN Brno, vedoucí lékař oddělení traumatologie a člen Trauma týmu, informoval zúčastněné o změnách v poskytování první pomoci.

Zástupce AV Média Ing. Radim Šejnoha poskytl zúčastněním pedagogům informace k využívání technologií do výuky první pomoci.

Speciální a naprosto ojedinělou přenášku si účastníci vyslechli od doc. MUDr. Milana Krtičky, PhD., přednosty kliniky Traumatologie FN Brno, šéfa Trauma týmu ČR. Pan docent stál u zrodu vytváření 3D modelů kostí, využití jejich náhrad při složitých zlomeninách.

Prezentace odborníků byly na vysoké úrovni, doplněné fotografiemi, kazuistikami i zkušenostmi z terénu.

Druhá část programu byla věnována připravovanému 25. ročníku Celostátní soutěže první pomoci, popřípadě dalšímu ročníku Krajské soutěže první pomoci.

V této části programu byl účastníkům vysvětlen způsob přihlašování na soutěž, platby, harmonogram soutěže. Účastníci konference byli informování o možnostech stravování a ubytování a kritériích hodnocení.

Byly také vyhodnoceny chyby soutěžících v předešlém ročníku.

Diskutovalo se o výuce první pomoci, těžkostech při přípravě týmů na soutěž a také o zvláštnostech z jednotlivých regionů České republiky.

Celá akce se nesla v přátelském a tvůrčím duchu.

Závěry odborného setkání, manuál pro platby i videa s přednáškami budou zveřejněny na webových stránkách školy.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková