Literární soutěž 2018 – 2019

Literární soutěž, pořádaná ředitelstvím školy, se v tomto roce konala již podevatenácté.
Žáci, kteří se do soutěže zapojili, si vybírali ze 3 témat. Letos se zúčastnilo celkem 7 autorů z oboru ZL.
Literární příspěvky hodnotila dvoučlenná komise ve složení: Mgr. Winklerová a Mgr. Opravilová. Na soutěžních příspěvcích oceňovala především stylistické dovednosti, osobní vklad autora, myšlenkovou obsažnost a originalitu zpracování.
Nejatraktivnějším tématem se ukázalo být téma č. 3 „Moje vysněné povolání“ (úvaha nad klady a zápory budoucí profese), které si vybralo 5 žáků.
Z příspěvků k tomuto tématu porotu zaujaly zejména práce žáků 3.L. Aneta Šestáková by se v budoucnu chtěla stát lékařkou. Elenka Krédlová zase touží stát se pracovnicí organizace Člověk v tísni nebo Lékařů bez hranic. Valentina Horáková si zamilovala zuby a přála by si stát se zubařkou.
Tereza Macků (žák 1.L) zase zpracovala vypravování „Byla to chvíle, na kterou se nezapomíná,“kde velmi emotivně zachycuje těžké chvíle hrdinky Tess po rozchodu s přítelem, který je jejím spolužákem.

Ocenění za literární dílo:
1. místo – Tereza MACKŮ (1.L) – 2 poukázky na lístky do kina na film dle vlastního výběru
2. místo – Elena KRÉDLOVÁ (3.L) a Aneta ŠESTÁKOVÁ (3.L) – knižní poukázky v hodnotě 400,- Kč
3. místo – Valentina HORÁKOVÁ (3.L) – knižní poukázka v hodnotě 200,- Kč

Ceny, které věnovalo SRPD, byly předány na slavnostním vyhlášení výsledků dne 26. 2. 2019.

Zapsala: Mgr. Lada Opravilová