Soutěž v ošetřovatelství

Dne 28. 2. 2019 proběhlo školní kolo soutěže v ošetřovatelství. Celostátní soutěž vyhlásila SZŠ Ruská, Praha, v letošním školním roce proběhne již 5. ročník. Tato soutěž je koncipována jako teoreticko-praktická, soutěží žáci oboru Zdravotnický asistent. Školního kola se zúčastnili žáci třetích ročníků – ZA 3A, ZA 3B a ZA 3C. Velkou oporou a pomocí byly žákům odborné konzultantky – Mgr. Vyhňáková, Mgr. Hanušová, Mgr. Lambová, Mgr. Živná. Soutěž byla rozdělena na dvě části. V první části žáci prezentovali zpracované powerpointové prezentace na téma: „Rehabilitační ošetřovatelství“. Ve druhé části soutěže prováděli praktické odborné výkony, které si vylosovali dle zpracovaných kasuistik k dané problematice. Výkony žáků hodnotila odborná porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků, zástupců jednotlivých tříd.

Soutěž zahájila a ceny předala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková. Výkony a znalosti soutěžících hodnotila odborná porota: Mgr. Martina Cahová Mgr. Dagmar Procházková Mgr. Jana Soudková Výsledky: 1. místo – Pavel Bistrý – ZA 3B 2. místo – Klára Hintenausová – ZA 3C 3. místo – Andrea Šrámková – ZA 3A Gratulujeme a děkujeme!! Vítěz školního kola Pavel Bistrý, bude reprezentovat naši školu v Praze na SZŠ Ruská, kde proběhne 21. března 2019, 5. ročník soutěže v ošetřovatelství. Děkuji všem soutěžícím, odborným vyučujícím, které se podílely na přípravě žáků i celé soutěže. Zapsala: Mgr. Martina Cahová (Předsedkyně MS OSE)