Workshop s náměstkyněmi ošetřovatelské péče

Ve dnech 26. února a 5. března proběhly v prostorách školy v Úprkově dvoraně dva workshopy s náměstkyněmi ošetřovatelské péče. Akce pro žáky s podporou vedení školy, zejména paní ředitelky PhDr. Zuzany Číkové, zorganizovaly Mgr. et Bc. Jana Soudková a Mgr. Hana Kašparovská. Obou workshopů se zúčastnili žáci 4. ročníků oboru zdravotnický asistent. Workshopy byly zaměřené na seznámení žáků s možnostmi zaměstnání v brněnských nemocnicích, s konkrétními nabídkami nemocnic, platovými podmínkami a s benefity, které nemocnice svým zaměstnancům nabízejí. V prvním termínu workshopu v pondělí dne 26. února prezentovaly svoji nemocnici náměstkyně ošetřovatelské péče pí Marta Ondříková z Nemocnice Milosrdných bratří a Mgr. Andrea Lišková z Úrazové nemocnice. Ve druhém termínu v úterý dne 5. března byly na workshopu představeny žákům Fakultní nemocnice u svaté Anny Mgr. Janou Zvěřinovou a Fakultní nemocnice Brno pí Alenou Stehlíkovou z oddělení organizace řízení a vrchní sestrou Neurologické kliniky Mgr. Taťánou Tachtadžisovou. Žáci na každém workshopu obdrželi informační materiály o daných nemocnicích včetně kontaktních údajů. V rámci Fakultní nemocnice Brno byli pí Alenou Stehlíkovou pozváni na prezentaci klinik, která se bude odehrávat v prostorách nemocnice dne 28. 3. 2019. Setkání byla velmi zajímavá a pro žáky přínosná. Ohlasy žáků byly pozitivní. Z konkrétních informací, které žáky zaujaly, to byly především platové podmínky, možnosti ubytování v rámci zaměstnání v konkrétních nemocnicích, benefity ve formě příspěvků na dopravu, pobyty a další. Zapsala: Mgr. Bc. Jana Soudková