Regionální kolo 14. ročníku psychologické olympiády na téma: Síla okamžiku

Dne 12. 3. 2019 se na Klvaňově gymnáziu a střední zdravotnické škole Kyjov konalo regionální kolo 14. ročníku psychologické soutěže na téma: Síla okamžiku. Zúčastnilo se dohromady 17 žáků ze středních zdravotnických škol z Jihomoravského kraje. Za naši Střední zdravotnickou školu Brno, Jaselská soutěžily Zuzana Španková a Patricie Jandová ze třídy 3C. Ostatní žáci byli ze SZŠ Kyjov, SZŠ Znojmo, SZŠ Vyškov, SZŠ Břeclav, SZŠ a VOŠZ Brno Merhautova a CSZŠ Grohova Brno. Byli to žáci 2. a 3. ročníků, kteří přišli prezentovat své osobní zážitky na dané téma. Zaznělo mnoho zajímavých příběhů z oblasti zdraví, poruch příjmu potravy, poskytování první pomoci svým rodinným příslušníkům nebo prvních okamžiků na praxi v nemocnici. Soutěžní sedmičlenná porota byla obsazena zástupci z řad vyučujících i žáků, účastnil se i pan místostarosta města Kyjov. Akci zahájila i závěrem ukončila paní ředitelka SZŠ Kyjova. Soutěžící se zadaného úkolu zhostili zodpovědně a všechny prezentace byly velmi emotivní. První místo vyhrála žákyně ze SZŠ Znojmo s tématem: První návštěva odborné praxe. Druhé místo obsadil jako jediný zástupce mužů žák ze SZŠ Znojmo s tématem: Neúmyslná slepota. Na třetím místě se umístila žákyně s osobním prožitkem onkologické diagnózy. Všichni účastníci olympiády obdrželi čestnou listinu o účasti na soutěži v Kyjově. Celá akce probíhala ve velmi milé a přátelské atmosféře. Myslím, že si naše žákyně odnesly spoustu zajímavých zkušeností a poznatků. Zapsala: Mgr. Iva Lambova