Soutěž ošetřovatelství – „Moje nejzajímavější kasuistika“

Dne 14. března 2019 proběhlo školní kolo soutěže „Moje nejzajímavější kasuistika“. Kasuistiky prezentovaly žákyně tříd 4A, 4B, 4C denního studia oboru Zdravotnický asistent. Celkem bylo prezentováno 6 ošetřovatelských kasuistik. Výkony žáků hodnotila porota složená z odborných vyučujících a porota z řad žáků. Soutěž zahájila a ceny předala paní ředitelka PhDr. Zuzana Číková.

Výkony a znalosti soutěžících hodnotila odborná porota:
Mgr. Martina Cahová
Mgr. Hana Kašparovská
Ing. Bc. Kristina Hartmanová

Výsledky:
1. místo – Eva Vranovská ZA 4A
2. místo – Anna Vaňková ZA 4C
3. místo – Eliška Čermáková ZA 4B

Gratulujeme a děkujeme!!
Vítězka školního kola Eva Vranovská, bude reprezentovat naši školu ve Zlíně na XV. Festivalu ošetřovatelských kasuistik, dne 27. března 2019. Děkujeme všem žákyním za velice pěkné a na vysoké odborné úrovni zpracované kasuistiky. Poděkování patří i všem odborným vyučujícím za odbornou pomoc a cenné rady žákům při zpracování kasuistik.

Zapsala: Mgr. Martina Cahová – Předsedkyně MS OSE