UMPOD

Dne 19. 3. proběhla na naší škole přednáška „Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí“, což je správní úřad v České republice, který byl zřízen zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Úřad je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí a sídlí v Brně.