První pomoc – školní kolo

Dne 20. března 2019 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Soutěžilo celkem 9 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech – teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 15-ti otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni na 2 kategorie.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení: MUDr. Josef Prokeš, lékař z traumatologického oddělení Úrazové nemocnice Brno Martina Kryštofová, DiS., staniční sestra z FN USA, I.KK, odd. 49 Bc. Jiří Mazálek, DiS. záchranář ZZS JMK Brno Výsledky žáků 2. ročníků – I. kategorie: 1. místo: družstvo třídy 2L (2) 2. místo: družstvo třídy ZA2A 3. místo: družstvo třídy ZA2B Výsledky žáků 3. ročníky – II. kategorie: 1. místo: družstvo třídy ZA3B 2. místo: družstvo třídy 3L (1) 3. místo: družstvo třídy 3L (2) První dvě družstva z každé kategorie postupují do Celostátní soutěže první pomoci, která proběhne 10 a 11. června 2019 na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace. Děkujeme všem žákům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže. Zapsala: Mgr. Dominika Babáková
« z 3 »