První pomoc – školní kolo

Dne 20. března 2019 na naší škole proběhlo školní kolo soutěže v první pomoci. Soutěžila tříčlenná družstva druhých a třetích ročníků oboru zdravotnický asistent a zdravotnické lyceum. Soutěžilo celkem 9 družstev. Soutěž probíhala ve dvou částech – teoretická a praktická část. V teoretické části vyplňovala soutěžní družstva test o 15-ti otázkách. V praktické části soutěžní družstva předvedla poskytnutí první pomoci na konkrétní modelové situaci např. KPR, ošetření otevřené zlomeniny, otevřený pneumotorax, ošetření popálenin a jiné. Soutěžící byli rozděleni na 2 kategorie.

Výkony a připravenost soutěžících hodnotila odborná porota ve složení:
MUDr. Josef Prokeš, lékař z traumatologického oddělení Úrazové nemocnice Brno
Martina Kryštofová, DiS., staniční sestra z FN USA, I.KK, odd. 49
Bc. Jiří Mazálek, DiS. záchranář ZZS JMK Brno

Výsledky žáků 2. ročníků – I. kategorie:
1. místo: družstvo třídy 2L (2)
2. místo: družstvo třídy ZA2A
3. místo: družstvo třídy ZA2B

Výsledky žáků 3. ročníky – II. kategorie:
1. místo: družstvo třídy ZA3B
2. místo: družstvo třídy 3L (1)
3. místo: družstvo třídy 3L (2)

První dvě družstva z každé kategorie postupují do Celostátní soutěže první pomoci, která proběhne 10 a 11. června 2019 na SZŠ Brno, Jaselská, příspěvková organizace.
Děkujeme všem žákům za výkony a velice kvalitní připravenost k soutěži. Poděkování patří také všem odborným vyučujícím za přípravu soutěžních družstev a celému týmu vyučujících i žáků, kteří se podíleli na organizaci soutěže.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková

« z 3 »