Výuka lektora rakouského institutu

Ve středu 27. 3. k nám do hodiny německého jazyka zavítala rodilá mluvčí a lektorka z Österreich Institutu, Verena Schweiger. Už na první pohled byla velice sympatická a bylo vidět, že v naší hodině není pouze z povinnosti, ale protože ji její práce baví. Toto nadšení přenesla i na nás, takže jsme s ní velice rádi spolupracovali. Zezačátku se nám představila a rozdělila nás do dvojic, ve kterých jsme měli vymyslet dvě otázky, na které se jí chceme zeptat. Dalo to trochu přemýšlení, ale nakonec každá dvojice vymyslela alespoň jednu otázku a paní lektorka na každou ochotně odpověděla. Následně jsme byli rozděleni do čtveřic a poslechli jsme si rakouskou píseň Weiter, weiter. Před námi byly rozloženy kartičky se slovy, a když jsme některé z nich v písni uslyšeli, měli jsme kartičku s daným slovem co nejrychleji vzít. Tohle byla asi nejzábavnější část, protože jsme všichni docela soutěživí a samozřejmě jsme každý chtěli kartiček co nejvíce. Když jsme si kartičky spočítali a zjistili, kdo „vyhrál“, dostali jsme papíry s textem té stejné písně, s vynechanými slovy, které jsme po dalším poslechu (občas se špetkou pomoci a kreativity) doplnili. Také jsme se dozvěděli nějaké informace o studiu v Německu a Rakousku a o zkouškách, které bychom museli zvládnout, abychom tam mohli studovat. A nakonec přišel zase čas na otázky, tentokrát i naším směrem. Celkově byla hodina velmi zajímavá a spoustu jsme se toho dozvěděli. A myslím, že i přes to, že se této zkušenosti někteří z nás báli, jsme si to nakonec všichni užili a rádi bychom si něco podobného zkusili znovu.

Zapsala: Klára Valtošová (2L)