Prezentace zástupců Masarykovy univerzity

Ve středu dne 30. 1. 2019 od 14.10 do 14.55 hodin se v učebně č. 37 konala prezentace Masarykovy univerzity pro žáky 4. ročníků. Přednášející byla Bc. Tereza Špinková – studentka magisterského programu Fakulty sociálních studií. Obsahem prezentace byla především studijní nabídka Masarykovy univerzity, podmínky přijímacího řízení a zajímavosti ze studia na MU. Prezentace se zúčastnili žáci 4. A (Dědková Eliška, Velecká Kateřina, Pučálková Tereza), žáci 4. B (Čermáková Eliška, Mrláková Zuzana), a žáci 4. S (Hochmanová Michaela a Čížková Terezie). Přednášející měla připravenou velmi zajímavou a obsáhlou prezentaci. Přínosem bylo i to, že přednášející byla sama studentkou, a mohla tak žákům přiblížit možnosti studia a přípravu na studia ze svého pohledu, který byl velmi blízký věkovému vnímání žáků – posluchačů. Navíc prezentace byla doprovázena videi, zaměřenými především na představení univerzity jako místa nejen studijního, ale i velmi kreativního, které je studentům velmi přátelské a otevřené. Žáci ocenili přínos této akce. Jak sami sdělili, dozvěděli se podstatné informace týkající se především přihlášek a přijímacího řízení na Masarykovu univerzitu, kterých si při vlastním a samostatném získávání informací nevšimli. Tato akce byla i z mého pohledu významná pro budoucí rozhodování žáků a orientaci v budoucím studentském životě a určitě se budu snažit zpřístupnit ji v příštím školním roce žákům budoucích 4. ročníků.

Zapsala: Mgr., Bc. Jana Soudková