XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí – Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů v Pardubicích

Dne 25. ledna 2019 třída 4C studijního oboru zdravotnická asistent společně s třídní učitelkou PhDr. Jiřinou Svobodovou, s vedoucí učitelkou praktického vyučování Mgr. Helenou Čermákovou a předsedkyní MS OSE Mgr. Martinou Cahovou navštívili XVII. celostátní kongres s mezinárodní účastí – Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů v Pardubicích. Kongres se uskutečnil pod záštitou České společnosti pro léčbu rány spolu s Fakultou zdravotnických studií Univerzity Pardubice a Pardubickou krajskou nemocnicí. Jak již název kongresu napovídá, mezi zúčastněnými byli lékaři a odborníci zastupující nejrůznější lékařské obory, které se zabývají léčbou ran, tedy praktičtí lékaři, chirurgové, dermatologové, diabetologové, internisté, geriatři, angiologové, ale i zdravotní sestry působící jak v ambulancích, tak nemocnicích či v domácí péči. Přednášky a workshopy se zabývaly nejnovějšími terapeutickými materiály a moderními trendy péče o rány. Okruhy přednášek se týkaly nových poznatků v problematice léčby ran, nových materiálů, atypických postupů, onemocnění periferních cév, chronické žilní insuficience, dekubitů, diabetické nohy, popálenin, faktorů ovlivňujících hojení ran. Všechny přednášky byly velmi zajímavé, nás zaujala přednáška o novém materiálu při léčbě ran. Jedná se o AMNIODERM – transplantát z lidské amniové membrány, která je jedním z plodových obalů placent. Usnadňuje a zrychluje hojení, podporuje epitelizaci, redukuje jizvení a podporuje novotvorbu cév, má protizánětlivé a antibakteriální účinky. Využití nachází v péči o chronické i akutní rány. Návštěva tohoto kongresu byla přínosná nejen pro žáky maturitního ročníku, kterým rozšířila obzory v možnostech dalšího studia a uplatnění, ale také pro zúčastněné vyučující, které přivezly velké množství odborných materiálů o hojení ran, sborníky kazuistik apod. Tyto materiály budou umístěny do každé odborné učebny ošetřovatelství. Zapsala: Mgr. Martina Cahová