Lustiges Lernen

V pátek 25. ledna 2019 jsme navštívili Österreich Institut v Brně. Tato návštěva byla pro nás velkým odreagováním a zároveň skvělým zážitkem. Nejprve nás vedoucí Österreich Institutu seznámila s jeho činností a kurzy němčiny, které nabízí. Dozvěděli jsme se také o možnostech složení mezinárodních zkoušek, o kterých někteří z nás začali uvažovat. Potom následoval krátký kvíz, který měl prověřit naše vědomosti o Rakousku. Po této úvodní čtvrthodince si nás vyzvedla lektorka, která byla rodilá mluvčí a následovala výuková hodina „Lustiges Lernen“ neboli „Veselé učení“. Byla to hodina plná interaktivních her, videí, soutěží a zároveň komunikace v německém jazyce s rodilou Němkou. Doufáme, že se nám naskytne někdy v budoucnu opět podobná příležitost a zúčastníme se dalších takových projektů souvisejících s výukou německého jazyka. Tímto bych chtěla za celou třídu 3.L poděkovat paní učitelce Mgr. Janě Urbánkové a také paní ředitelce PhDr. Zuzaně Číkové za schválení a uskutečnění programu. Zapsala: Valentina Horáková