Exkurze do Mikrobiologického ústavu (FNUSA)

Dne 31. 1. 2019 se naše třída 1. L zúčastnila exkurze do Mikrobiologického ústavu ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně. MUDr. Ondřej Zahradníček nám přednášel o různých mikrobech, jako jsou například viry, houby, kvasinky, bakterie apod. a mikrobiologii jako takové. Tento ústav mikrobiologie je schopen zajistit celý komplex mikrobiologických vyšetření nejrůznějších vzorků, získaných od pacientů. Pan doktor nám popisoval různé metody zpracování biologických vzorků. Nějaké věci jsme si připomněli ze školy, o kterých jsme se již učili. Byly pro nás připraveny Petriho misky s pomnoženými bakteriemi na kultivačních půdách, dále mikroskopy, ve kterých měl preparáty a různě nám je na obrazovce popisoval. Pan doktor nám na konci exkurze zazpíval jeho oblíbenou písničku o mikrobiologii (sám si je skládá!), která se nám velmi líbila. Ke konci přednášky panu doktorovi předala paní učitelka Hartmanová malou pozornost za krásnou a zajímavou exkurzi.

Zapsala: Ella Dolníčková (1L)