Zástupci školního parlamentu se svými spolužáky oživovali obrazy

Ve čtvrtek 7. 12. se zájemci z naší školy zúčastnili edukačního programu s názvem Oživ obraz – dílna animovaného filmu. Program byl sestaven edukátory Muzea města Brna společně s animátory ze Studia Scala.  V rámci RVP by měl program žáky rozvíjet v oblastech umění a kultura, člověk a společnost a také informační a komunikační technologie. Financován byl z dotace na podporu žákovských parlamentů.

Účastníci se sešli s koordinátorkami školního parlamentu ráno před školou a společně vystoupali na nádvoří hradu Špilberk, odkud se přemístili do obrazárny. Tam se jich už ujali edukátoři programu. Společně vytipovali obrazy, které by byly vhodné „k rozpohybování“. Už v obrazárně se žáci rozdělili do pracovních skupin a různými metodami se snažili k obrazům vymyslet příběh, který by do něj zasadili. Poté, co se jim podařilo v sobě probudit estetického a filmařského ducha, se celá skupina přemístila do Studia Scala, kde se nejdříve dozvěděli základní informace o historii animace a různých animačních technikách a následně se pustili do vytvoření vlastního animovaného příběhu prostřednictví klasické ploškové metody. Ta spočívá v tom, že film sestavíte ze statických snímků, které vytvoří rozpohybovaný obraz, když jdou postupně po sobě. Pro zajímavost na 1 sekundu takového filmu je třeba vyfotit 22 až 25 snímků, aby byl pohyb plynulý. Rychlost pohybu se poté upravuje počtem použitých fotografií.

Žáci na animacích pracovali sami, instruktoři jim však nahlíželi pod ruce, dávali jim typy a rady a také upozorňovali na chyby, které se při tvorbě vyskytly. Na výsledky jejich práce se můžete podívat přes níže uvedený odkaz.

Všichni zúčastnění si program velmi užili a věřím, že je obohatil nejen v oblasti animace, ale také i ve vzájemných vztazích díky intenzivní skupinové práci.

Zapsala: Lenka Čermáková, koordinátorka školního parlamentu

Animace ke stažení zde.