Vánoční tvoření DS Nopova

Ve dnech 29. 11. 2023 a 6. 12. 2023 navštívili žáci 2.S Domov pro seniory Nopova. Domov je příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Brnem. Jedná se o pobytové sociální zařízení poskytující službu seniorům. Posláním Domova je pomoc seniorům v překonávání obtíží ve stáří a nemoci, podpora jejich aktivního a důstojného života.

Naši žáci si v rámci předmětu Organizace volného času připravili „Vánoční tvoření“ – v příjemné vánoční atmosféře studenti tvořili s klienty krásná vánoční přáníčka a adventní věnce. Pro klienty jsme také v rámci předmětu napekli perníčky a vyrobili drobné dárečky. Cílem bylo také popovídat si s klienty a pomoci jim zmírnit smutek a samotu.

Zapsala: Mgr. Eva Matějková, Ph.D