Centrum Kociánka

V pátek 13. 12. 2019 proběhla v Centru Kociánka exkurze třídy 1.S a při této příležitosti byl předán výtěžek z Dobročinného bazárku SZŠ Jaselské, p. o. ve výši 6000 Kč. Třída, která za sociální činnost bazárek pořádala, měla tak možnost navštívit toto centrum. Centrum Kociánka prostřednictvím efektivních sociálních a zdravotních služeb poskytuje podporu při vzdělávání dětí i dospělých se zdravotním postižením, a tím posiluje jejich začlenění do společnosti. Posláním Centra Kociánka je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se dle potřeb a přání těch, kteří je využívají. Prioritou je rozvoj sociální práce a multidisciplinární spolupráce. Podpora sociálního začleňování uživatelů a jejich odpovídající účast na společenském životě probíhá také ve spolupráci s Mateřskou a Základní školou pro tělesně postižené Brno a Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené.

Zapsala: Bc. Hana Kaštan