Dopravní soutěž mladých cyklistů 2022 – okresní kolo

Dne 9. května 2022 se žáci naší školy účastnili dopravní soutěže mladých cyklistů, tentokrát ne v roli soutěžících, ale jako modely a hodnotitelé v disciplíně poskytování první pomoci.

Soutěž probíhala v areálu Dopravního hřiště v Brně na Riviéře za účasti Dopravní policie České republiky a zástupců BESIPu.

Soutěže se účastnili dvě kategorie žáků ZŠ. Mladší žáci ze čtvrtých tříd, starší žáci převážně ze sedmých tříd škol okresu Brno a Brno-venkov.

Mimo našeho stanoviště „Poskytování první pomoci v dopravě“, žáci ZŠ měli ještě testy znalosti, jízdu zručnosti, bludiště a další disciplíny.

Na stanovišti první pomoci si soutěžící vylosovali modelovou situaci a vždy jeden soutěžící ošetřil jednoho zraněného. Hodnotila se bezpečnost zraněného, rychlost a správnost volání záchranné služby a poskytnutí laické první pomoci.

Všichni mladí cyklisté byli výborně připraveni, přesto tréma nebo setkání s krví, byť umělou,

u některých soutěžících vyvolali slzičky.

Naše žákyně však uměly děti utěšit, také vhodně navést ke správnému splnění úkolů a nezapomněly malé cyklisty i něco nového z první pomoci naučit.

Celý den na brněnskou Riviéru svítilo sluníčko a pochvala od Krajského koordinátora BESIPu potěšila nejen žákyně 3S, ale také paní učitelky, které je na akci doprovázely (Mgr. Kristýnu Kyselákovou, PhDr. Janu Toufarovou a Mgr. Dominiku Babákovou).

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková