Informace k zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/2023 bude v SZŠ Brno, Jaselská, p. o. zahájen ve čtvrtek 1. září 2022 v čase dle rozpisu. Ve třídě budou žáci pod vedením třídních učitelů informováni o organizaci výuky, budou proškoleni z požární ochraně a bezpečnosti, budou jim přiděleny šatní skříňky. Žáci budou informováni o učebních pomůckách a školních potřebách, o učebnicích, sešitech, pracovním oděvu, pracovní obuvi, stravování apod. Aktuální přehled učebnic a školních potřeb je uveřejněn na webových stránkách školy. Každý žák 1. ročníku musí doložit zakončení povinné devítileté školní docházky předložením vysvědčení z posledního ročníku základní školy ke kontrole třídnímu učiteli. Přejeme všem našim žákům úspěšné vykročení do nového školního roku a mnoho zdaru ve studiu.

PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy

Rubrika: Aktuality