Jedličkův ústav a školy

Dne 16. května jsme pod vedením Mgr. Otavy a Mgr. Čadové vycestovali s celou třídou na odbornou exkurzi do Jedličkova ústavu v Praze. Jedličkův ústav sídlí v udržovaném areálu se zahradou na pražském Vyšehradě. Poskytuje školské a sociální služby mladým lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky a během přípravy na budoucí povolání. Jedličkův ústav klade důraz na vhodné vzdělávání, komplexní rozvoj dovedností a celkovou rehabilitaci. Cílem zařízení je co nejlepší integrace absolventů do běžného života a přirozeného sociálního prostředí.

Služby jsou poskytovány asi dvěma stovkám dětí, žáků a mladých lidí, kteří denně navštěvují bezbariérové školy, bydlí v týdenním stacionáři nebo se účastní programu samostatného bydlení. Zároveň podporují další přibližně tři sta žáků, kteří chodí do běžných škol v místě bydliště.

Součástí organizace jsou Mateřská škola, Mateřská škola speciální pro děti s poruchami řeči, Základní škola, Střední školy (Gymnázium, Střední škola sociálně správní), Zdravotně rehabilitační pracoviště, Týdenní stacionář, Speciálně pedagogické centrum a Rekreační zařízení Buková. Vzdělávání žáků probíhá v jedné školní budově. Součástí budovy jsou řemeslné dílny (keramická, textilní, košíkářská, dílna pro práci se dřevem), které jsou využívané v rámci pracovního vyučování ve škole, v rámci ergoterapie i pro zájmové činnosti.

Jedličkův ústav („Jedle“) byl založen v roce 1913 jako moderní evropské zařízení poskytující mladým lidem s vrozeným nebo získaným postižením potřebnou léčbu, rehabilitaci, sociální podporu
i vzdělání. Jedná se tedy o nejstarší ústav pro děti a mladistvé s tělesným handicapem v ČR. Mnohé principy a myšlenky zakladatelů (prof. MUDr. R. Jedlička, F. Bakule, A. R. Bartoš) z první poloviny minulého století jsou stále aktuální.

Celá exkurze se nám velmi líbila a už se moc těšíme na další!

Zapsaly: A. Migotová, K. Zemánková, třída 3.S