Krajská soutěž mladých cyklistů ve Veselí na Moravě

Dne 23. května 2022 se žáci naší školy účastnili Krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů, tentokrát ne v roli soutěžících, ale jako modely a hodnotitelé v disciplíně poskytování první pomoci.

Soutěž probíhala v areálu Domu dětí a mládeže ve Veselí na Moravě za účasti Dopravní policie České republiky a zástupců BESIPu a organizátorů z DDM Veselí.

Soutěže se účastnili dvě kategorie žáků ZŠ. Mladší žáci ze čtvrtých tříd, starší žáci převážně ze sedmých tříd škol okresu Brno a Brno-venkov. Vítězná družstva oblastních kol. například z Pohořelic, Hustopečí nebo Brna.

Mimo našeho stanoviště „Poskytování první pomoci v dopravě“, žáci ZŠ měli ještě testy znalosti, jízdu zručnosti, bludiště a další disciplíny.

Na stanovišti první pomoci si soutěžící vylosovali modelovou situaci a vždy jeden soutěžící ošetřil jednoho zraněného. Hodnotila se bezpečnost zraněného, rychlost a správnost volání záchranné služby a poskytnutí laické první pomoci.

Všichni mladí cyklisté byli výborně připraveni, přesto tréma nebo setkání s krví, byť umělou, u některých soutěžících vyvolali slzičky.

Naše žákyně však uměly děti utěšit, také vhodně navést ke správnému splnění úkolů a nezapomněly malé cyklisty i něco nového z první pomoci naučit.

Celý den jsme se nezastavili. Maskování zraněných a odborný výklad našich studentů byl všemi pozitivně hodnoceno. Viz pochvala ředitele Besipu Ing. Čížka. Rádi budeme dále s BESIpem spolupracovat.

Zapsala: Mgr. Dominika Babáková