Krajské kolo „MÁŠ NA TO“

Dne 21. 9. 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili krajského kola soutěže „Máš na to“, které se konalo v areálu Sportovního Klubu policie KOMETA BRNO na ulici Bauerova. Jednalo se soutěž smíšených tříčlenných týmů žáků 3. a 4. ročníků vybraných středních škol Jihomoravského kraje.

Naši školu reprezentovali žáci ze 4.L, jmenovitě:

  • Hanušová Tereza,
  • Hochman Lukáš,
  • Rataj Tadeáš.

Všichni účastníci se museli popasovat se třemi různými úkoly, které je kompletně prověřily. Po úvodní registraci do soutěže a přivítání se s organizátory na přibližně 120 účastníků již čekaly zkoušky. Jako první na řadu přišel test ze znalosti dopravních předpisů. Následovaly modelové situace – pátrání po osobách v odletové hale mezinárodního letiště. Třetím úkolem byly testy fyzické zdatnosti, které obsahovaly 4 disciplíny (člunkový běh 4 x 10 m, kliky, celomotorický test – tělocvična a běh na 1000 m na ovále).

Součásti dne byl i průběžný doprovodný program interaktivních ukázek na stanovištích, kde se nám předvedly jednotlivé složky policie ČR. Zmíním oddělení hlídkové služby, odbor cizinecké policie, odbor služby dopravní policie a personální pracoviště. Zde nám policisté z různých oddělení nastínili jejich každodenní práci a seznámili nás, s jakými pomůckami a technikou pracují. Zodpověděli i na zvídavé dotazy žáků.

Po dokončení všech soutěží a obědě se nám předvedly dvě komentované policejní dynamické ukázky. Zadržení unikajícího pachatele a obrana při napadení psovoda. Dále pak nasazení jezdců na služebních koních.

Prvních 5 týmů postoupilo do dalšího kola a všichni zúčastnění na závěr dostali od organizátorů diplom a nějaké menší odměny. Ti, co splnili testy fyzické zdatnosti, si pak vysloužili certifikát o jejich úspěšném provedení s platností jednoho roku. Certifikát tak mohou zájemci o službu u policie ČR tímto využít.

I přes ranní chladné počasí jsme nakonec byli odměněni i slunečními paprsky.

Nakonec jsme v celé soutěži obsadili pěkné 15. místo z 35 soutěžních týmů.

Závěrem bych rád dodal, že Tereza, Lukáš i Tadeáš ze sebe vydali maximum a statečně se prali se zdoláváním nejen fyzických úkolů. Tímto bych chtěl ocenit jejich celodenní snažení a přístup. Však byli také v průběhu soutěže pochváleni jedním z organizátorů za jejich slušné vystupování.                                                                                         

Zapsal: Mgr. Jan Pejpek

« z 2 »