Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Do soutěže se letos zapojilo v kategorii středních škol celkem 17 956 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 2 109. Na naší škole se kola Logické olympiády účastnilo 164 žáků. Nejlepší řešitelé byli odměněni cenami ze SRPD. Gratulujeme.

Za kabinet matematiky Mgr. Eva Floriánová