Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Do soutěže se zapojilo v kategorii středních škol celkem 17 661 řešitelů, z toho v Jihomoravském kraji 1 979. Na naší škole se v týdnu od 17. října do 23. října školního kola Logické olympiády účastnilo 230 žáků. Zadání olympiády řešili žáci online, v hodinách informatiky. Nejúspěšnějšími řešiteli na naší škole se stali Tereza Machovská ze 4. L a Vojtěch Nagy z 2. LB. Dosáhli stejného bodového hodnocení a sdílí společně 1. – 2. místo. Třetí místo získala Linda Petříková ze 3. L. Deset nejúspěšnějších řešitelů získalo drobnou sladkou odměnu.

Těšíme se na příští ročník logické olympiády. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací, využijte odkaz: https://www.logickaolympiada.cz/

Za kabinet matematiky zapsala: Mgr. Eva Floriánová