Návštěva Mikuláše, čerta a andělů ve škole

Dne 5. 12. 2019 naši školu tradičně navštívil Mikuláš s andělským a čertím doprovodem. Prošli třídy, aby zkontrolovali, jestli se žáci pilně učí a nezlobí. Nejhodnější třídám rozdali s láskou přichystané sladkosti od třídních skoromaminek či skorotatínků a zlobivci dostali po domluvě s Mikulášem také nadílku – domácí úkoly od přítomných vyučujících. Pak ale došlo na zpívání koled, které šlo letos všem třídám báječně. Takže Mikuláš vzkazuje: pokud si s ním budete chtít příští rok zase zazpívat a vánočně se naladit, rád se za Vámi opět zastaví 🙂

Zapsali: Mikuláš, čert a andělé