Návštěva Mikuláše, čertů a andělů

Dne 5. 12. 2023 naši školu navštívila družina v čele s Mikulášem, čerty a anděly. Předali nám svoje poselství, preventivně vystoupili proti nešvarům a přetvářce. Připomněli nám, abychom se v tomto adventním čase na chvíli zastavili a udělali něco dobrého pro druhé.

A nechodili s prázdnou – rozdávali sladkou nadílku, ale protože se občas nějaký hříšník našel, měli v záloze i syrové brambory.

Děkujeme za příjemné zpestření vyučování koordinátorkám školního parlamentu, které akci naplánovaly, a zejména také žákyním ze třídy 2. S, jmenovitě Mikuláši Tereze Frisové, andělům Kristýně Burešové a Natálii Ludvíkové a v neposlední řadě i čertům Pavle Linhartové a Veronice Pazourkové.  

Zapsal: Mgr. Jan Pejpek

A jak si takovou trojici představuji ve 4S? ​​​​​Mikuláš, čert a anděl očima a perem žáků 4S…