Nultá hodina autoškoly

Dne 17. 10. 2023 proběhl na naší škole projektový den „Nultá hodina autoškoly“, který organizovali policisté, hasiči, dopravní psycholog a koordinátor BESIP. Projekt cílí na žáky středních škol, kteří již vlastní řidičská oprávnění či se teprve připravují na jejich získání. Cílem projektu je upozornit mladé začínající řidiče na rizika a faktory, které ovlivňují řízení motorových vozidel, neboť jedna pětina dopravních nehod je způsobena právě začínajícími řidiči. Žáci se dozvěděli o průběhu silniční kontroly a jaká oprávnění mají policisté při takové kontrole a také jaké povinnosti mají samotní řidiči. Žáci se také dozvěděli, jak se zachovat při dopravní nehodě a o důležitosti správného zajištění místa nehody, vytvoření záchranné uličky, výběru autoškoly či jak poskytnout první pomoc zraněnému. Policisté také upozornili žáky na smutné statistické údaje dopravních nehod. Projektový den žáci hodnotili pozitivně.

Mgr. Hana Kašparovská