Pochodové cvičení s prvky ochrany obyvatelstva za mimořádných situací

1. Stanoviště: vedoucí Mgr. Iveta Vilímová Sraz v 9:00 hod v Líšni na konečné tramvaje č. 8 zastávka Mifkova, třídy: 1.C, 1.D, 1.L, 1.S Ped. dohled: Mgr. Winklerová (1.C), Mgr. Kratochvílová (1.D), Mgr. Floriánová (1.L), Ing. Grepl (1.S), Mgr. Švrčková (1.L), Mgr. Hrabal (1.C), Mgr. Přibylová (1.S), Mgr. Vilímová (1.D)
2. Stanoviště: vedoucí Mgr. Zuzana Horynová Sraz v 9:00 hod ve Štefanikově čtvrti na konečné tramvaje č. 5, třídy: 1.A, 1.B, 2.B, 2.S Ped. dohled: Ing. Hartmanová (1.A), Mgr. Janiczková (1.B), Mgr. Kašparovská (2.B), Mgr. Zamykalová (1.B), Mgr. Veselý (1.A), Mgr. Horynová (2.S, 2.B)
3. Stanoviště: vedoucí Mgr. Eva Matějková, Ph.D. Sraz v 9:00 hod v Králově Poli nádraží, třídy: 2.C, 2.D, 2.L, 2.A Ped. dohled: Mgr. Bittnerová (2.C), Mgr. Bartošková (2.D), Mgr. Babáková (2.A), Mgr. Kyseláková (2.D), Mgr. Madudová (2.A), Mgr. Neumanová (2.C, 2.L), Mgr. Matějková, Ph.D. (2.L)
4. Stanoviště: vedoucí Bc. Ondřej Horyna Sraz v 9:00 hod na zastávce Divišova čtvrt (44, 53…), třídy:  4.B, 4.C, 3.L, 3.C Ped. dohled: Mgr. Hanušová (4.B), Mgr. Lambova (4.C), Mgr. Novotný (3.L), Mgr. Šťastná (3.C), Mgr. Urbánková (3.L), Mgr. Petříková (3.C, 4.C), Bc. Horyna (4.B)
5. Stanoviště: vedoucí Mgr. Jaroslav Mikyna Sraz v 9:00 hod v Bystrci na zastávce Přístaviště (tramvaj č. 1), třídy: 3.S, 3.A, 3.B, 4.L Ped. dohled: Mgr. Otava (3.S), Mgr. Hauserová (3.A), Mgr. Opravilová (4.L), Mgr. Procházková (3.B), Mgr. Dvořáková H. (3.B), PhDr. Svobodová (4.L), Mgr. Mikyna (3.A)

Dne 11. 10. 2019 se konalo pochodové cvičení s prvky ochrany obyvatelstva za mimořádných situací. Jednotliví vedoucí stanovišť s danými třídami prošli zajímavá místa v Brně a okolí. V průběhu akce měli žáci za úkol projít stimulovaným zamořeným územím a při tom použít prostředky IPCHO (prostředky improvizované protichemické ochrany) – zakrýt si všechna odkrytá místa svého těla (použít např. pláštěnky, igelitové sáčky, šály, šátky atd.). Žáci ukázali, že jsou připraveni na eventuální hrozbu. Současně pak vyplnili testovou baterií otázek, vztahující se k dané problematice. Celá akce se obešla bez problémů, všechny skupiny splnili úkol a zároveň si užili jeden z posledních slunečných dnů.

« z 2 »