Přivítání prvních ročníků

Slavnostní přivítání letošních prvních ročníků, které se konalo 1. 9. 2021, se tentokrát uskutečnilo na venkovním hřišti školy. Program byl zahájen úvodním slovem ředitelky školy paní PhDr. Zuzany Číkové a zástupkyněmi Mgr. Simony Valoškové a Mgr. Jany Váňové. Ředitelka školy sdělila žákům informace o chodu školy a hygienických opatření proti Covid-19 spojených se začátkem školního roku. Poté si třídní učitelky odvedly jednotlivé třídy do svých kmenových tříd a seznámily žáky s novou školou.